Przeskocz do treści

Komunikat dla hodowców trzody chlewnej w sprawie obowiązku znakowania padłych świń przed wywiezieniem z gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie przypomina, że hodowcy trzody chlewnej zobowiązani są do oznakowania zwłok padłych świń za pomocą kolczyków lub tatuażu przed wywiezieniem z gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego.

Główny Lekarz Weterynarii przekazał przedmiotowe stanowisko wojewódzkim lekarzom weterynarii z zastrzeżeniem, iż w związku z trudnościami związanymi ze znakowanie nieodsadzonych prosiąt z uwagi na niewielkie rozmiary tych zwierząt, wymagane powinno być znakowanie zwłok świni w wieku od odsadzenia, czyli o wadze od około 7kg.

Przepisy dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji świń (Dz. Urz. EU L 213 z 8 sierpnia 2008 r., str.31) oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nie przewidują wyjątków od zasady oznakowania świń w każdym przypadku przed opuszczeniem siedziby stada, w związku z czym zasadne wydaje się zastosowanie art. 20 ust 2 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt także do świń urodzonych i padłych w danej siedzibie stada.

Egzekucja przedmiotowego przepisu będzie stosowana od dnia 1 stycznia 2014r.

 

Dodaj komentarz