Przeskocz do treści

Obowiązek zgłaszania zmiany właściciela koniowatego również w obrocie końmi

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 roku, Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.), w przypadku zmiany właściciela koniowatego, nowy właściciel jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr koniowatych. W związku z powyższym, w każdym przypadku, gdy dochodzi do przeniesienia własności koniowatego a osoba fizyczna lub prawna staje się właścicielem zwierzęcia, istnieje konieczność zgłoszenia nabycia zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego faktu. Z uwagi na prowadzenie działalności polegającej na uboju zwierząt z rodziny koniowatych, ww. podmiot ma obowiązek zwrotu dokumentu identyfikacyjnego koniowatego w terminie 7 dni od dnia uboju zwierzęcia.

Dodaj komentarz