Przeskocz do treści

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w związku z sytuacją powodziową

W związku z istniejącą sytuacją powodziową w kraju, Główny Lekarz Weterynarii zaleca:

  • zgłaszać zachorowania i padnięcia zwierząt do powiatowego lekarza weterynarii lub władz samorządowych
  • odizolować podejrzane lub chore zwierzęta od pozostałych zwierząt a następnie powiadomić o ich zachorowaniu lekarza weterynarii lub władze samorządowe
  • starać się niedopuścić do kontaktu ludzi i zwierząt ze zwłokami zwierzęcymi oraz zepsutą lub zapleśniałą karmą/paszą
  • zwierzęta padłe oraz zepsuta lub zapleśniała karma/pasza muszą być zutylizowane
  • pomieszczenia inwentarskie przed wprowadzeniem zwierząt należy poddać oczysczeniu i dezynfekcji. Usunięty nawóz należy ułożyć w pryzmy w celu biotermicznego odkażenia.
  • nie karmić zwierząt karmą/paszą zalaną lub zawilgoconą, gdyż może stanowić to zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet prowadzić do ich śmierci
  • pamiętać, że zwierzęta należy zawsze poić wodą zdatną do picia
  • nie przekarmiać zwierząt - ilość karmy/paszy i wody podawanej początkowo zwierzętom wygłodzonym powinna być ograniczona. Dawka pokarmowa powinna być zwiększana stopniowo (w ciągu kilku dni).

Dodaj komentarz