Przeskocz do treści

Zarządzenie 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie z dnia 02-01-2012

PIW 3029-11w-01/2012

ZARZĄDZENIE

1/2012

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WOLSZTYNIE

z dnia 02-01-2012

Na podstawie art. 3, 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 04.33.287 z p. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Wyznaczam 9 obwodów rzeźnianych badania zwierząt rzeźnych i mięsa, 3 obwody terenowe badania zwierząt rzeźnych, łownych i mięsa, 16 zakładów przetwórstwa i rozbioru mięsa oraz 1 laboratorium wytrawiania mięsa na obecność włośni.

§2

Lokalizacje obwodów rzeźnianych oraz zasięg terytorialny obwodów terenowych badania zwierząt rzeźnych, łownych i mięsa przedstawia załącznik nr 1.

§3

Do wykonania w/w czynności wyznaczam 16 lekarzy weterynarii i 4 techników weterynarii do czynności pomocniczych. Obsadę poszczególnych obwodów zawarto w załączniku nr 2. Wykaz adresów i telefonów wyznaczonych lekarzy weterynarii w poszczególnych obwodach przedstawia załącznik nr 2a.

§4

Laboratorium Wytrawiania Mięsa na obecność włośni znajduje się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii 64-200 Wolsztyn ul. Drzymały 14.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Lokalizacja obwodów - załącznik nr 1

Obsada obwodów - załącznik nr 2

Wykaz adresów i telefonów - załącznik nr 2a

Dodaj komentarz