Przeskocz do treści

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie w związku potwierdzonym ogniskiem afrykańskiego pomoru świń  na terenie powiatu leszczyńskiego, zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac polowych w związku z ryzykiem przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń do gospodarstwa.

Prowadzenie prac na polach uprawnych zwiększa niebezpieczeństwo przeniesienia choroby do gospodarstwa za pośrednictwem maszyn rolniczych oraz osób je obsługujących.

W gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną hodowcy powinni zadbać w szczególny sposób o :

Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi

Nie wolno karmić świń paszą  nie zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących

Bezwzględnie należy wyłożyć maty dezynfekcyjne przed:

wejściami do gospodarstwa w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,

a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego!!!

Należy pamiętać,  że przejazd przez matę może nie zagwarantować pełnej dezynfekcji, dlatego przed wjazdem na teren gospodarstwa należy skutecznie oczyścić pojazd, można też zdezynfekować go przy użyciu opryskiwacza ręcznego.

Ważne jest aby maszyny rolnicze nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkami, w których utrzymywane są świnie.

Bezwzględne stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.

Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń (tylko i wyłącznie świń).

Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków,
w których są utrzymywane świnie.

 

Bezwzględny zakaz :

Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem  ASF.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, że w przypadku osób które chcą dokonać uboju trzody chlewnej w zakładzie Rzeźnictwo Bożena Nowak ul. Kwiatowa 5 64-225 Kopanica zobowiązane są do:

- złożenia wniosku na przemieszczenie świń do ubojni wraz z opłatą skarbową w kwocie 10 zł – wniosek należy wysłać elektronicznie na adres e-mail wolsztyn.piw@wetgiw.gov.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście dostarczyć do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie ul. Drzymały 14 64-200 Wolsztyn – wnioski do pobrania są na stronie https://piwwolsztyn.pl/druki-do-pobrania

- po rozpatrzeniu wniosku oraz wydaniu stosownej decyzji administracyjnej (zgody na przemieszczenie)(decyzja zostanie doręczona przez Pocztę Polską) posiadacz trzody chlewnej, może powiadomić urzędowego lekarza weterynarii o posiadaniu takiej zgody i możliwości wystawienia świadectwa zdrowia dla trzody chlewnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, że na tronie Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego opublikowano zmianę rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego. Zniesiono zakaz wstępu do lasu.

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum liczby załatwianych spraw w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wolsztynie.

W miarę możliwości zalecam kontakty telefoniczne i mailowe.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie

Dominika Kmet

Rozporządzenie nr 2/20