Przeskocz do treści

Zgodnie z definicją zawartą w punkcie 4.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, mleko surowe oznacza mleko uzyskane z gruczołów mlecznych zwierząt hodowlanych, które nie zostało podgrzane do temperatury powyżej 40 stopni C ani nie zostało poddane żadnej innej obróbce o równoważnym skutku. Pomimo, że mleko po udoju poddane wirowaniu i w ten sposób pozbawione komórek somatycznych, nadal spełnia wymagania definicji mleka surowego, zastosowanie wirówek „poprawiających jego skład” nie powinno być dopuszczalne ze względu na możliwość fałszowania rzeczywistej jego jakości. Czytaj dalej... "Informacja o stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii w odniesieniu do stosowania przez rolników produkujących i wprowadzających do obrotu mleko surowe separatorów (wirówek)"

Minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii krajowych konsultantów ds. Chorób Zakaźnych oraz ds. Epidemiologii rekomenduje zmianę zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza na następujące:

Czytaj dalej... "Nowe zasady postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza"

W dniu 3 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 74, poz. 631).więcej>>

Informacje pochadzą z: http://www.wetgiw.gov.pl/