Przeskocz do treści

Poniżej znajduję sie ogłoszenie o naborze - wyznaczenia 2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze - wyznaczenia 2020

Oświadczenie zleceniobiorcy

wniosek - czynności pomocnicze

wniosek o wyznaczenie

INFORMACJA

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WOLSZTYNIE

W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirus powodujący zmiany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym i kończącą się zejściem śmiertelnym.
Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie ssaki, a także człowiek.

Do zakażenia wścieklizną dochodzi głównie w wyniku:

- pogryzienia przez zwierzę,

- przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe np. jamy ustnej, do spojówki oka.

Co  roku z powodu wścieklizny umiera na całym świecie ponad 60 tysięcy osób.

W związku ze stałym zagrożeniem wystąpienia tej choroby na obszarze kraju oraz stwierdzanymi nowymi ogniskami wścieklizny, w tym w woj. wielkopolskim, w woj. kujawsko- pomorskim (na obszarach na których nie notowano wścieklizny od kilkudziesięciu lat) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie przypomina, iż obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzątpodlegają psy powyżej 3. miesiąca życia.

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

 Szczepienie psów jest podstawową metodą zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Niedopełnienie ww. ustawowego obowiązku przez posiadacza zwierzęcia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny!

Szczepienie kotów przeciw wściekliźnie nie jest obowiązkowe jednak z uwagi na potencjalną możliwość zarażenia się tych zwierząt wścieklizną Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie zaleca by ich posiadacze objęli je również ww. szczepieniem, a w szczególności koty wolno wychodzące z domu z uwagi na fakt, iż mogą one mieć kontakt ze zwierzętami dzikimi np. wiewiórkami czy nietoperzami, które są potencjalnymi wektorami  wścieklizny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie

lek. wet. Dominika Kmet

Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w ramach umowy zlecenia w zakresie:

- przeprowadzenie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w zakresie bioasekuracji ASF na terenie powiatu wolsztyńskiego

załącznik 1

załącznik 2

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie z siedzibą ul. Drzymały 14 64-200 Wolsztyn ;
 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych kontakt możliwy pod adresem: iod@piwwolsztyn.pl ;
 3. Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie:
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 5. Przewarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej
 6. Podane przez Panią / Pana będą udostępniane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ;
 9. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu ;
 10. Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzania danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepis prawa ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ;
 11. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa;
 12. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.