Przeskocz do treści

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie z siedzibą ul. Drzymały 14 64-200 Wolsztyn ;
 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych kontakt możliwy pod adresem: iod@piwwolsztyn.pl ;
 3. Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie:
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 5. Przewarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej
 6. Podane przez Panią / Pana będą udostępniane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ;
 9. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu ;
 10. Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzania danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepis prawa ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ;
 11. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa;
 12. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.