Przeskocz do treści

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, że w dniach od 10 maja 2010r. do 23 maja 2010r. planowane jest przeprowadzenie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie na terenie województwa wielkopolskiego.

  • w wyżej wymienionych dniach zostaną zrzucone z samolotów na terenach lasów, pól, pastwisk i nieużytków woj. wielkopolskiego przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie u lisów oraz innych wolnożyjących zwierząt mięsożernych;
  • szczepionka umieszczona jest w przynęcie o kształcie kostki koloru zielonobrązowego o wymiarach 3cm x 3cm;
  • prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt ponieważ przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy;
  • szczepionka jest nieszkodliwa zarówno dla zwierząt domowych jak i zwierząt wolnożyjących;
  • jeżeli nastąpiło przypadkowe zetknięcie się człowieka z przynętą, szczególnie jeżeli nastąpił kontakt z otwartą raną, oczami, jamą ustną lub nosem - miejsca te należy gruntownie przemyć wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza medycyny;
  • w przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy zgłosić to lekarzowi weterynarii;
  • przez 3 tygodnie po wyłożeniu przynęt nie wolno wypuścić psów luzem.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń.

Mając na uwadze, zbliżające się święta oraz fakt, iż w okresie przedświątecznym zwiększa się sprzedaż żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej Główny Lekarz Weterynarii zwraca szczególną uwagę na sposób transportu, sprzedaży oraz zabijania ryb.

Czytaj dalej... "Sposób postępowania z żywymi rybami w punktach sprzedaży detalicznej"

I. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

  1. W 2007 roku na terenie Polski wybuchła epidemia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypy H5N1. Od 1 do 22 grudnia wykryto 9 ognisk tej choroby na terenie województwa mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. W wyniku sprawnej działalności Inspekcji Weterynaryjnej oraz poprawnej współpracy z innymi służbami Czytaj dalej... "Podsumowanie realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w okresie funkcjonowania rządu Premiera Donalda Tuska"

Ze względów organizacyjnych w dniach 22-24.12.2009 oraz 29-31.12.2009 dział badań patologicznych nie będzie wykonywał posiewów w kierunku Salmonella.

Przypominamy, że badania rozpoczynane są od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia w godzinach 7:00 - 14:30. Kontakt: lek. wet. Anita Dogońska tel. 061 868 93 47 wew. 178,128

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych dnia 29.10.2009 i 10.11.2009 dział badań patologicznych nie będzie wykonywał posiewów w kierunku Salmonella.

Przypominamy, że badania rozpoczynane są od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia w godzinach 7.30 - 14.30

Zgodnie z definicją zawartą w punkcie 4.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, mleko surowe oznacza mleko uzyskane z gruczołów mlecznych zwierząt hodowlanych, które nie zostało podgrzane do temperatury powyżej 40 stopni C ani nie zostało poddane żadnej innej obróbce o równoważnym skutku. Pomimo, że mleko po udoju poddane wirowaniu i w ten sposób pozbawione komórek somatycznych, nadal spełnia wymagania definicji mleka surowego, zastosowanie wirówek „poprawiających jego skład” nie powinno być dopuszczalne ze względu na możliwość fałszowania rzeczywistej jego jakości. Czytaj dalej... "Informacja o stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii w odniesieniu do stosowania przez rolników produkujących i wprowadzających do obrotu mleko surowe separatorów (wirówek)"

Minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii krajowych konsultantów ds. Chorób Zakaźnych oraz ds. Epidemiologii rekomenduje zmianę zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza na następujące:

Czytaj dalej... "Nowe zasady postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza"

W dniu 3 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 74, poz. 631).więcej>>

Informacje pochadzą z: http://www.wetgiw.gov.pl/