Przeskocz do treści

Mając na uwadze, zbliżające się święta oraz fakt, iż w okresie przedświątecznym zwiększa się sprzedaż żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej Główny Lekarz Weterynarii zwraca szczególną uwagę na sposób transportu, sprzedaży oraz zabijania ryb.

Czytaj dalej... "Sposób postępowania z żywymi rybami w punktach sprzedaży detalicznej"

I. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

  1. W 2007 roku na terenie Polski wybuchła epidemia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypy H5N1. Od 1 do 22 grudnia wykryto 9 ognisk tej choroby na terenie województwa mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. W wyniku sprawnej działalności Inspekcji Weterynaryjnej oraz poprawnej współpracy z innymi służbami Czytaj dalej... "Podsumowanie realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w okresie funkcjonowania rządu Premiera Donalda Tuska"

Ze względów organizacyjnych w dniach 22-24.12.2009 oraz 29-31.12.2009 dział badań patologicznych nie będzie wykonywał posiewów w kierunku Salmonella.

Przypominamy, że badania rozpoczynane są od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia w godzinach 7:00 - 14:30. Kontakt: lek. wet. Anita Dogońska tel. 061 868 93 47 wew. 178,128

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych dnia 29.10.2009 i 10.11.2009 dział badań patologicznych nie będzie wykonywał posiewów w kierunku Salmonella.

Przypominamy, że badania rozpoczynane są od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia w godzinach 7.30 - 14.30

Zgodnie z definicją zawartą w punkcie 4.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, mleko surowe oznacza mleko uzyskane z gruczołów mlecznych zwierząt hodowlanych, które nie zostało podgrzane do temperatury powyżej 40 stopni C ani nie zostało poddane żadnej innej obróbce o równoważnym skutku. Pomimo, że mleko po udoju poddane wirowaniu i w ten sposób pozbawione komórek somatycznych, nadal spełnia wymagania definicji mleka surowego, zastosowanie wirówek „poprawiających jego skład” nie powinno być dopuszczalne ze względu na możliwość fałszowania rzeczywistej jego jakości. Czytaj dalej... "Informacja o stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii w odniesieniu do stosowania przez rolników produkujących i wprowadzających do obrotu mleko surowe separatorów (wirówek)"

Minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii krajowych konsultantów ds. Chorób Zakaźnych oraz ds. Epidemiologii rekomenduje zmianę zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza na następujące:

Czytaj dalej... "Nowe zasady postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza"

W dniu 3 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 74, poz. 631).więcej>>

Informacje pochadzą z: http://www.wetgiw.gov.pl/