Przeskocz do treści

Struktura Inspektoratu

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Wolsztynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Marcin Sacha

tel. 698 135 375

e-mail: msacha@piwwolsztyn.pl

 

Sekretariat

Specjalista ds. administracyjnych

mgr Brygida Kościńska

tel. 68 384-34-01 wew. 21

tel. 68 384-87-77

e-mail: sekretariat@piwwolsztyn.pl

 

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Beata Górska-Darcz

tel. 68 384-34-01 wew. 26

e-mail: bgorskadarcz@piwwolsztyn.pl

 

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Monika Małkowska

tel. 68 384-34-01 wew. 36

e-mail: mmalkowska@piwwolsztyn.pl

 

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Hanna Dymna

tel. 68 384-34-01 wew. 36

e-mail: hdymna@piwwolsztyn.pl

 

Starszy kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

tech. wet. Adam Kozyra

tel. 68 384-34-01 wew. 38

e-mail: akozyra@piwwolsztyn.pl

 

Kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zuzanna Radna

tel. 68 384-34-01 wew. 34

e-mail: zradna@piwwolsztyn.pl

 

Referent ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lic. Zuzanna Musiał

tel. 68 384-34-01 wew. 31

e-mail: zmusial@piwwolsztyn.pl

 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Urszula Królak

tel. 68 384-34-01 wew. 28

e-mail: ukrolak@piwwolsztyn.pl

 

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Agnieszka Pempera

tel. 68 384-34-01 wew. 30

e-mail: apempera@piwwolsztyn.pl

 

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Beata Kicinska

tel. 68 384-34-01 wew. 34

e-mail: bkicinska@piwwolsztyn.pl

 

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

lek. wet. Filip Dajksler

tel. 68 384-34-01 wew. 29

e-mail: fdajksler@piwwolsztyn.pl

 

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr Zuzanna Spurek

tel. 68 384-34-01 wew. 35

e-mail: zspurek@piwwolsztyn.pl

 

Starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

inż. Judyta Popiół

tel. 68 384-34-01 wew. 29

e-mail: jpopiol@piwwolsztyn.pl

 

Zespół ds. administracyjno – finansowych

Główny księgowy

mgr Magdalena Rogozinska

tel. 68 384-34-01 wew. 23

e-mail: mrogozinska@piwwolsztyn.pl

 

Główny specjalista ds. kadr i płac

mgr Marta Willmann

tel. 68 384-34-01 wew. 32

e-mail: mwillmann@piwwolsztyn.pl

 

Główny specjalista ds. administracyjno - finansowych

mgr Liliana Musiał

tel. 68 384-34-01 wew. 22

e-mail: lmusial@piwwolsztyn.pl

 

Specjalista ds. administracyjno - finansowych

lic. Weronika Radzik

tel. 68 384-34-01 wew. 37

e-mail: wradzik@piwwolsztyn.pl

 

Inspektor ds. administracyjno - finansowych

mgr Wiesława Hulalka

tel. 68 384-34-01 wew. 27

e-mail: whulalka@piwwolsztyn.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Radca prawny

mgr Juliusz Fijałkowski

tel. 68 384-34-01 wew. 38

e-mail: jfijalkowski@piwwolsztyn.pl