Przeskocz do treści

Komunikat w sprawie postępowania z martwymi pisklętami bociana białego Ciconia ciconia w gniazdach.

Komunikat w sprawie postępowania z martwymi pisklętami bociana białego Ciconia ciconia w gniazdach.

W związku ze zgłaszanymi przypadkami, że w ostatnim czasie w województwie dolnośląskim zaobserwowano martwe pisklęta w gniazdach bociana białego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, co następuje.

Bocian biały - pomimo, iż jest ptakiem często zakładającym gniazda w sąsiedztwie siedzib ludzkich - jest gatunkiem dzikim i nie udomowionym.

W jednym lęgu bociana białego występuje kilka piskląt, często są to dwa. Zdarzają się sytuacje, że w trudnym okresie rozrodczym słabsze zdychają. Czasem też dorosłe bociany celowo wyrzucają z gniazda żywe słabsze pisklę. Śmiertelność młodych bocianów, wykluczając czynniki zewnętrzne lub chorobowe, najczęściej wynika z naturalnej selekcji.

Ważnym czynnikiem wpływającym na śmiertelność młodych osobników są warunki pogodowe - m. in. w wyniku zbyt dużych opadów deszczu i niskiej temperatury zdarzają się przypadki śmiertelności całego lęgu.

W przypadku zaobserwowania martwych piskląt w gnieździe najwłaściwszym sposobem postępowania jest pozostawienie ich w gnieździe. Częstokroć są one wyrzucane z gniazda przez dorosłe osobniki. W przypadku pozostania martwych w gnieździe ulegają one naturalnej utylizacji i nie stanowią przeszkody do zasiedlenia gniazda w latach następnych.

Postępowanie takie jest merytorycznie uzasadnione, gdyż każda ingerencja człowieka w obrębie gniazd bocianów może spowodować negatywne dla tych ptaków skutki.

Natomiast w przypadku znalezienia pod gniazdem martwego pisklęcia bociana białego, ze względów sanitarno - porządkowych należy zwrócić się do służb porządkowych gminy.

Dodatkowo, w sytuacji odnalezienia poza gniazdem martwego osobnika bociana białego, który posiada obrączkę, proszę o spisanie tekstu i numeru wytłoczonego na obrączce i przekazanie danych Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (tel.: 58 308-07-59, e-mail:stornit@miiz.waw.pl; na stronie internetowej Stacji Ornitologicznej znajduje się również formularz stwierdzenia ptaka z obrączką, poprzez który można dokonać zgłoszenia-http://ring.stornit.gda.pl/Stw.aspx ), bądź o jej zdjęcie z nogi ptaka i odesłanie ww. jednostce (adres: ul. Nadwiślańska 108, 80 – 680 Gdańsk).

W celach statystycznych, dla określenia skali zjawiska związanego ze śmiertelnością piskląt bociana białego, proszę o zgłaszanie tut. Dyrekcji (e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, smichalak@rdos.wroclaw.pl, fax. 71 340 - 68 - 06, tel. 71 340 - 64 - 52; adres: RDOŚ we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław) przypadków zaobserwowania padłych młodych bocianów - wg poniższego zestawienia tabelarycznego:

tab1

1) w przypadku trudności z określeniem ww. liczb spod gniazda, należy podać ogólną informację o zdarzeniu w uwagach.

Dodaj komentarz