Przeskocz do treści

Obowiązek powiadomienia o uboju w gospodarstwie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolszytynie przypomina, że obowiązuje:

 1. Zgłoszenie zamiaru uboju do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii bydła do 6 m-cy życia, owiec i kóz, oraz trzody chlewnej na 24h przed dokonaniem tego uboju w gospodarswie. W zawiadomienu należy podać:
  1. Imię, nazwisko, adres posiadacza zwierząt
  2. Imię, nazwisko, adres podmiotu zajmującego się ubojem gospodarczym
  3. gatunek i liczbę zwierząt ubijanych
  4. nr. identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt ( nr. gospodarstwa)
  5. miejsce i termin uboju
  6. nr. telefonu zgłaszającego
  7. czy zgłasza mięso do badania poubojowego
  8. * W przypadku cieląt, owiec i kóz, zgłoszenie j/w składa się w formie pisemnej wg. załącznika nr.1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dznia 21.10.10
 2. W przypadku uboju bydła, owiec i kóz należy przekazać pozostałe w trakcie uboju odpady (SRM) do Zakładu Utylizacyjnego posiadającego uprawnienia do ich odbioru.
 3. Przykładowe firmy utylizujące, spełniające wymagania dla odbioru SRM:
  • PROMAROL-PLUS Sp. z o.o.
   Ciepielówek 2
   67-410 Sława
   tel. 65 549-33-33
   tel. 65 549-32-97
   tel. 65 540-72-09
  • SARIA POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie
   Oddział w Starym Tarnowie 8
   64-020 Czempiń
   tel. 61 28-27-217
  • Zakład Rolniczo-Przemysłowy "FARMUTIL HS"
   Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4
   64-810 Kaczory
   tel. 667-984-162
   tel. 667-984-135
   tel. 672-814-261
 4. Odpady SRM to:  wszystkie tkanki, które miały kontakt z SRM oraz:
  • bydło do 6 m-cy życia: migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy
  • owce i kozy: czaszka z mózgiem i oczami, migdałki, jelito biodrowe(kręte), śledziona, rdzeń kręgow 
 5. W przypadku uboju trzody chlewnej obowiązuje badanie na włośnie.
 6. Przekazanie odpadów do zakładu utylizacyjnego wymaga stosowania Dokumentu Handlowego, w którym podaje się dokładną wagę odpadów.

Rozporządzenie Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1370

Dodaj komentarz