Przeskocz do treści

Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z odnotowaniem w Europie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Biorąc pod uwagę zdobyte dotychczas informacje dotyczące stwierdzonych ognisk w Państwach Członkowskich i wyników monitorowania tej choroby u dzikiego ptactwa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie przekazuje wytyczne otrzymane z Głównego Inspektoratu Weterynarii:

  1. Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia;
  2. Należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty na fermach tak, aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą:
  3. Szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski należy zachować na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych;
  4. Hodowcy muszą pamiętać, że zarówno oni, jak i personel na fermach mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w sytuacji, gdy nie będą przestrzegali zasad bioasekuracji;
  5. Koniecznym staje się sprawdzenie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów;
  6. Należy informować, że w przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej, zarówno hodowcy jak i lekarzy weterynarii wolnej praktyki powinni brać pod uwagę możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenie wystąpienia tej choroby;
  7. Podmioty prowadzące działalność w zakresie wprowadzania na rynek drobiu i jego produktów muszą pamiętać o konieczności wyłożenia na stałe mat dezynfekcyjnych, jako jednego z elementów skutecznej bioasekuracji.

Dodaj komentarz