Przeskocz do treści

Zmiana protokołów pobierania próbek do badań w kierunku salmonella

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z rozporządzeniami Rady Ministrów:
- z 20 kwietnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego Programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura
( Gallus gallus ) na lata 2009r - 2011 (Dz.U. 2011.98.565) oraz ,
- z 27 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego Programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus Gallus) ” na 2011r. (Dz.U. 2011.98.566), oraz
- z 27 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego Programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus Gallus) ” na 2011r. (Dz.U. 2011.98.567), oraz
- z dnia 31 marca 2010r. sprawie wprowadzenia „Krajowego Programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych ” na lata 2010-2012r. (Dz.U.2010.65.406)
przesyła do stosowania nowe wzory protokołów pobrania próbek, dotyczące powyższych programów.

Do pobrania:

Protokół pobrania próbek w stadzie brojlerów kur (Gallus Gallus) w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli
Protokół pobrania próbek w stadzie niosek (Gallus Gallus) w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli
Protokół pobrania próbek w stadzie hodowlanym kur (Gallus Gallus) w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli
Protokół pobrania próbek w stadzie indyków rzeźnych w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli
Protokół pobrania próbek na skuteczność oczyszczania i odkażania obiektu budowlanego w ramach realizacji Krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonelli

Dodaj komentarz