Przeskocz do treści

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WOLSZTYNIE

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WOLSZTYNIE
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8a, 8b, 8e, 8f, 8g, 8i, 10, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1967) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015, poz. 754) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wolsztyńskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019r., poz. 10408) wprowadza się następującą zmianę:
do §1 dodaje się:
"od miejscowości Krutla droga wojewódzka 315 przez Niałek Wielki do drogi krajowej 32 dalej poprzez miejscowość Wolsztyn. W Wolsztynie na drogę powiatową 3807p poprzez miejscowość Adamowo, Stara Dąbrowa do drogi powiatowej 3808p, dalej tą drogą poprzez miejscowość Nowa Dąbrowa, Wroniawy do drogi wojewódzkiej 305.
Z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia”
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie (-) Dominika Kmet

 

Treść rozporządzenia do przeczytania TUTAJ

Dodaj komentarz