Przeskocz do treści

UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY W STREFIE ŻÓŁTEJ

UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY W STREFIE ŻÓŁTEJ
(OBSZAR OCHRONNY)

W strefie żółtej jest zakaz ubojów na terenie innym niż własne gospodarstwo.

NIE MOŻNA ubijać świń w punktach uboju zlokalizowanych w strefie żółtej.

 

Uboju można dokonywać :

- w rzeźni

- we własnym gospodarstwie

Wymagania dotyczące uboju na użytek własny we własnym gospodarstwie:

- Zgłoszenie zamiaru uboju 24 godziny wcześnie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wolsztynie telefonicznie lub pisemnie

- zwierzęta były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem

- obowiązek przeprowadzenia pełnego badania przedubojowego i poubojowego

- Próbkę na włośnie pobiera tylko Urzędowy Lekarz Weterynarii

- Ponadto przy podejrzeniu wystąpienia ASF konieczne jest pobranie próbki w tym kierunku. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych

Dodaj komentarz