Przeskocz do treści

Dokumenty

Wnioski i dokumenty do pobrania:

Dobrostan cieląt, świń oraz kur niosek i brojlerów

Zmiany w dobrostanie cieląt, świń oraz kur

Dobrostan pozostałe gatunki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych warunków dobrostanu (plik w formacie word)

Informacja dla przedsiębiorców nt. możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 (Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1370) w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Protokoły pobrania prób w kierunku Salmonella

Przykładowy wzór dokumentu zawierającego informacje na temat łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju

Dokumenty dotyczące uboju gospodarczego:

Lista lekarzy uprawnionych do badania mięsa produkowanego do użytku własnego

Wzór powiadomienia o zamiarze dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa

Sposób pobierania próbek mięsa do badania i zasady dostarczania do urzędowego lekarza weterynarii

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Handel wewnątrzwspólnotowy:

Zgłoszenie wysyłki zwierząt

Dokumenty dopuszczenia środków transportu do przewozu zwierząt:

Wniosek o dopuszczenie środka transportu

Oświadczenie o niekaralności

Procedury na wypadek nieprzewidzianych okoliczności podczas transportu