Przeskocz do treści

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie, ul. Drzymały 14, 64-200 Wolsztyn;
 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych. Kontakt możliwy pod adresem: iod@piwwolsztyn.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie:
  1. Przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (  222 §  1. Kodeksu Pracy).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane organom ścigania w celach dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym zdarzenie mające znamiona przestępstwa w razie wystąpienia takiego zdarzenia.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Obraz z kamer rejestrowany jest przez 30 dni. Po trzydziestu dniach na istniejący obraz nagrywa się kolejny powodując jednocześnie usunięcie poprzedniego nagrania. Jeżeli utrwalony obraz będzie dowodem w postępowaniu wyjaśniającym wtedy okres jego przechowywania wydłuża się do momentu zakończenia tego postępowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepis prawa ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.