Przeskocz do treści

Druki do pobrania

Druki z działu bezpieczeństwa żywności :

Zgłoszenie zakończenia działalności

Łańcuch żywnościowy

wniosek o przemieszczenie świń do rzeźni albo gospodarstwa
Arkusz służący do analizy RTE
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do 12 miesiąca życia
Wniosek o przeprowadzenie kontroli - bydło
Wniosek o przeprowadzenie kontroli środka transportu
Wniosek o wydanie świadectwa eksportowego
Wniosek o zarejestrowanie zakładu - MOL
Wniosek o zarejestrowanie zakładu
Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego po zmianach
Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego
Wniosek o zatwierdzenie ostateczne zakładu
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i nadanie numeru WNI
Druki z działu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych:

Wniosek o zgłoszenie utrzymywania drobiu- przyzagrodowe

informacja wprowadzenie lub zdanie drobiu

wniosek o zgodę na wprowadzenie drobiu do gospodarstwa
Oświadczenie - przekazanie gospodarstwa
Oświadczenie do sprawy
Wniosek o nadanie statusu dla stada nowotworzonego - bydło
Wniosek o nadanie statusu dla stada nowotworzonego - trzoda chlewna
Wniosek o nadanie statusu dla stada nowotworzonego (przepisanego) - bydło
Wniosek o nadanie statusu dla stada nowotworzonego (przepisanego) - trzoda chlewna
Wniosek o przeprowadzenie kontroli dobrostanu w gospodarstwie
Wniosek o uchylenie decyzji - bydło
Wniosek o uchylenie decyzji - trzoda chlewna
Wniosek o wydanie decyzji na badanie przedubojowe na terenie gospodarstwa - drób
Wniosek o wydanie duplikatu decyji administracyjnej
Wniosek o wydanie zaświadczenia - gęsi jaja wylęgowe
Wniosek o wydanie zaświadczenia - kury nioski towarowe
Wniosek o wydanie zaświadczenia - o wykluciu w hodowli
Wniosek o wydanie zezwolenia typu I - kolejny środek transportu
Wniosek o wydanie zezwolenia typu I
Wniosek o wydanie zezwolenia typu II
Wniosek o wykreślenie działaności nadzorowanej
Wniosek o wystawienie świadectwa do handlu wewnątrzwspólnotowego
Wniosek o zarejestrowanie działalności nadzorowanej i nadanie numeru weterynaryjnego
Wniosek o zgłoszenie utrzymywania drobiu
Wykaz dokumentów obowiązujących w gospodarstwie
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie higieny i warunków utrzymywania zwierząt
Wniosek miejsce zbiórki

Druki z działu pasz i utylizacji:

Oświadczenie dotyczące pasz
Wniosek o zarejestrowanie działaności ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
Wniosek o zarejestrowanie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego