Przeskocz do treści

Przemieszczanie świń do rzeźni z obszaru objętego ograniczeniami – (strefa czerwona)

Przemieszczanie świń do rzeźni z obszaru objętego ograniczeniami

(strefa czerwona)

Świnie mogą być przemieszczone do uboju do wyznaczonej rzeźni,  pod warunkiem, że:

 • 30 dni przed przemieszczeniem świń do rzeźni, nowe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa,
 • przemieszczane do rzeźni świnie przebywały w gospodarstwie przez min. 30dni,
 • przeprowadzono badanie laboratoryjne świń na obecność materiału gen. wirusa ASF maksymalnie na 7 dni przed przemieszczeniem (próby pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii) – wynik ujemny
 • przeprowadzono badanie kliniczne maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem
 • dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie przeprowadzono kontrolę formalną (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.

Procedura związana z przemieszczeniem świń do rzeźni powiat wolsztyński

 • rolnik dokonujący sprzedaży kieruje zapytanie do rzeźni czy przyjmie sztuki ze strefy czerwonej
 • po uzyskaniu akceptacji rzeźni rolnik składa wniosek wraz z opłatą skarbową (10 zł) za wydanie decyzji administracyjnej do urzędowego lekarza weterynarii o przeprowadzenie badania i wyrażenie zgody na przemieszczenie
 • pobranie prób do badań przez urzędowego lekarza weterynarii
 • jeżeli wynik jest ujemny - decyzja powiatowego lekarza weterynarii (pozwolenie na przemieszczenie)
 • badanie kliniczne maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem
 • wystawienie świadectwa zdrowia dla świń

Świnie takie mogą być przemieszczone w ramach tego samego obszaru (czerwona – czerwona)

bezpośrednio do uboju do rzeźni, pod warunkiem, że:

 • właściwy powiatowy lekarz weterynarii wydał pozwolenie na przemieszczenie,
 • maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.

Poświadczeniem spełnienia wymagań jest wystawione przez wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia na partię zwierząt. Zachowuje ono ważność przez 48 godzin od chwili wystawienia.

Ubój we własnym gospodarstwie:

 • Zgłoszenie do powiatowego lekarza weterynarii na 24 h przed planowanym ubojem
 • Świnie muszą 30 dni lub od urodzenia przebywać w gospodarstwie
 • obowiązek przeprowadzenia pełnego badania przebojowego i poubojowego przez urzędowego lekarza weterynarii
 • próbkę na włośnie pobiera tylko urzędowy lekarz weterynarii
 • przy podejrzeniu wystąpienia ASF konieczne jest pobranie próbki. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych
 • obowiązkowe badanie na włośnie

Dodaj komentarz