Przeskocz do treści

Nowe wzory formularzy dotyczące zgłoszeń uboju w rzeźni świni pochodzącej od posiadacza utrzymującego nie więcej niż jedną świnię na użytek własny oraz uboju zwierząt wwiezionych do kraju bezpośrednio do rzeźni w celu ubicia

Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, iż z dniem 2 stycznia 2014 r. zostaną wprowadzone następujące, nowe wzory formularzy dotyczące zgłoszeń uboju w rzeźni świni, pochodzącej od posiadacza utrzymującego nie więcej niż jedną świnię z przeznaczeniem na własne potrzeby oraz uboju zwierząt wwiezionych do kraju bezpośrednio do rzeźni w celu uboju:

  • "Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUBWR/13",
  • "Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUŚWR/13",
  • "Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju (wielopozycyjne) ZUOKWR/13",
  • "Zgłoszenie uboju świń w rzeźni przemieszczonych od posiadaczy zwierząt utrzymujących tylko jedną świnię z przeznaczeniem na własne potrzeby (wielopozycyjne) ZUŚUNP/13".

Ponadto informuję, iż z dniem 2 stycznia 2014 r., oprócz dotychczasowego formatu zgłoszeń elektronicznych uboju w rzeźni, obowiązywać będą nowe pliki z danymi do importu zgłoszeń, umożliwiające pobieranie przedmiotowych formularzy. Nowe pliki zawierają następujące dodatkowe informacje:

  • typ zdarzenia: ubój w rzeźni zwierzęcia wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni, ubój jednej świni z przeznaczeniem na własne potrzeby,
  • datę wwozu zwierzęcia,
  • nazwę kraju, z którego wwieziono zwierzę.

Jednocześnie informuję, iż od dnia 2 stycznia 2014 r. na stronie internetowej ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-do-importu-zgloszen-zwierzecych.html zostanie zamieszczony plik XML z danymi zgłoszeń zwierzęcych, jak również raport kontrolny zbioru zgłoszeń, analogicznie do pozostałych formularzy.

Dodaj komentarz