Przeskocz do treści

WAŻNA informacja w sprawie ASF !!!, Lekarz Weterynarii Informuje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie informuje, jak niżej.

W 2015r sytuacja epizootyczna dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF) w: Estonii, Łotwie, Litwie, i Ukrainie uległa pogorszeniu. Z dużym prawdopodobieństwem należy domniemać, że na terenie Rosji i Białorusi występują również znaczące ilości ognisk ASF, a sytuacja ta stanowi duże zagrożenie dla krajów sąsiadujących, w tym Polski.
W Polsce afrykański pomór świń występuje cały czas w strefie przygranicznej z Białorusią na terenie woj. podlaskiego wykazując tendencję do przesuwania się w kierunku południowym (informacja o ostatnim ognisku w załączeniu). Dotychczas obszar występowania choroby u dzików nie powiększa się w głąb kraju.
W związku z niepewną sytuacją, obecnie podejmowane są wielokierunkowe działania zapobiegawcze, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się choroby w Polsce.
Biorąc pod uwagę napływ osób z kierunku wschodniego do pracy na terenie naszego powiatu oraz stwarzane przez to zagrożenie w roznoszeniu chorób zwierząt- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wolsztynie, prosi o zwrócenie szczególnej uwagi oraz zachowanie pełnej bioasekuracji w stosunku do osób pochodzących z krajów występowania ASF (Ukraina, Białoruś, Rosja, Estonia, Litwa, Łotwa) - zatrudnionych w Państwa zakładzie.
Informuję, że przywożenie produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego do Polski z tych krajów może stwarzać poważne niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania ASF. Osoby te nie mogą pod żadnym pozorem wnosić przywiezionych środków spożywczych na teren zakładu. Istotna jest zmiana odzieży oraz zachowanie zasad higieny osobistej. Zalecane jest oświadczenie o ostatnim terminie pobytu w kraju pochodzenia oraz czy miał miejsce kontakt bezpośredni lub pośredni z dzikami lub trzodą chlewną.

Dodaj komentarz